Blog

Spotkanie w Klubie Sympatyków Ziemi Świętokrzyskiej przy Stowarzyszeniu Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

20.09.2019r. prezes Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej ambasador Wiesław Osuchowski uczestniczył w spotkaniu członków Klubu Sympatyków Ziemi Świętokrzyskiej działającym przy Stowarzyszeniu Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

Klub Sympatyków Ziemi Świętokrzyskiej powstał w styczniu 2018r. przy Stowarzyszeniu Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. W skład zarządu wybrano m.in.: prof. dr hab. Zdzisława Ciećko (prezes) oraz wiceprezesów - Antoniego Kwaśniewskiego, lek med. Stanisława Niepsuja, mgr inż. Adama Szlachtę i prof. dr hab. Adama Zięcika.

Klub zrzesza ponad 40 osób, mieszkańców Warmii i Mazur, którzy uczuciowo i sentymentalnie są związani z miejscem urodzenia - Ziemią Świętokrzyską. Członkowie Klubu interesują się rozwojem kieleckiego regionu oraz opracowują monografie, dokumentując losy wybitnych postaci wywodzących się z ziemi świętokrzyskiej, niezwykle zasłużonych dla Warmii i Mazur. Jest wśród nich rektor z 5. tytułami doktora honoris causa, sześciu dziekanów, dwóch zasłużonych lekarzy , kilkunastu profesorów w tym m.in. prof. Teofil Mazur, prof. Piotr Wójcik, prof. Henryk Janowski, prof. Janina Mikołajska, prof. Czesław Szafranek, prof. Witold Podkówka, prof. Jerzy Czapla, prof. Remigiusz Fitko oraz ks. dr Józef Łopot.

Spotkanie poświęcone było promocji Miasta - Gminy Pińczów, skąd wywodzi się liczna grupa pracowników naukowych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego.

Otworzył je prezes Klubu Sympatyków Ziemi Świętokrzyskiej prof. dr hab. Zdzisław Ciećko (absolwent Technikum Rolniczego w Chrobrzu).

Profesor Z. Ciećko w krótkim okolicznościowym wystąpieniu poinformował o dotychczasowej działalności stowarzyszenia. Następnie zaprezentowano film ukazujący historię oraz walory turystyczno - krajoznawcze Miasta - Gminy Pińczów. Filmowy pokaz uzupełnili ciekawymi informacjami o regionie nadnidziańskim zaproszeni goście: sekretarz Miasta – Gminy Pińczów, p. Marcin Kozłowski oraz p. Antoni Kwaśniewski.

Poproszony o zabranie głosu prezes WKPZK Wiesław Osuchowski poinformował zebranych o dotychczasowej działalności oraz o najbliższych planach i zamierzeniach Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej.

Prezes Osuchowski zaprosił członków i sympatyków Klubu Sympatyków Ziemi Świętokrzyskiej na najbliższe Noworoczne Spotkanie organizowane przez WKPZK pod hasłem „Pokochaj Świętokrzyskie” w lutym 2020r. oraz pogratulował członkom Klubu Sympatyków Ziemi Świętokrzyskiej osiągnięć w upamiętnieniu Kielczan zasłużonych dla rozwoju ziemi warmińsko – mazurskiej.

 

Opracowała : Ewa Osuchowska