Blog

Nowy Przyjaciel w Naszym Klubie

Nurkowanie na Wielkiej Rafie Koralowej (Australia) Nurkowanie na Wielkiej Rafie Koralowej (Australia)

 

 

Do naszego Stowarzyszenia dołączył wspaniały człowiek, naukowiec, profesor nauk biologicznych, biochemik (profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), sportowiec, judoka, pisarz oraz podróżnik - Bogusław Wiłkomirski.

Bogusław Wiłkomirski stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 1987 r. w oparciu o pracę "Struktura, rozmieszczenie subkomórkowe i biosynteza pięciocyklicznych trioli triterpenowych w kwiatach Calendula officinalis". Specjalizuje się w biogeochemii i ekotoksykologi. Od 1971 związany był z Uniwersytetem Warszawskim, na którym w 2008 objął stanowisko profesora zwyczajnego. W latach 1990–1996 i w kadencji 2005–2008 był prodziekanem Wydziału Biologii UW. W 2009 został zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego na  Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (wcześniej Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego). Na UJK dołączył do Samodzielnego Zakładu Ochrony i Kształtowania Środowiska na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Po jego przekształceniu w katedrę, objął w 2012 kierownictwo Zakładu Biogeochemii Ekosystemów Lądowych.

 

 

W uroczystym stroju i z dyplomem doktora honorowego Narodowego Uniwersytetu Uzbekistanu.

Profesor B. Wiłkomirski jest autorem lub współautorem ponad 125 prac (w tym podręczników do chemii dla szkół podstawowych i średnich). Odbył staże naukowe w Instytucie Chemii Organicznej Mołdawskiej Akademii Nauk (1973–1974) i Instytucie Biochemii Uniwersytetu w Liverpoolu (1979). W przeszłości, członek m.in. Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Phytochemical Society of North America, Phytochemical Society of Europe, International Advisory Committee of International Society for Environmental Biogeochemistry, International Advisory Committee. W młodości uprawiał judo (3 dan). Był sędzią związkowym judo. Trenował także szermierkę oraz taternictwo. Był prezesem klubu AZS Uniwersytet Warszawski i Warszawsko-Mazowieckiego Związku Judo oraz sekretarzem zarządu Polskiego Związku Judo. Jest także członkiem Związku Literatów Polskich.

Nasz Przyjaciel jest Sekretarzem Zarządu Oddziału Kieleckiego Związku Literatów Polskich.

Nad Szmaragdowym Jeziorem w parku narodowym Tongariro (Nowa Zelandia)

 

Profesor Bogusław Wiłkomirski o sobie:

"Bycie pisarzem kojarzy się przeciętnemu czytelnikowi z humanistycznym wykształceniem. Nie znam oczywiście danych statystycznych, nie wiem czy w ogóle były prowadzone takie badania, ale jestem przekonany, że łatwiej znaleźć pisarza filologa, historyka, filozofa czy dziennikarza, niż pisarza inżyniera, chemika czy matematyka. Pewnie też większość pisarzy zaczynała tworzyć wcześniej niż w wieku emerytalnym i myślę też, że wynikało to raczej z wewnętrznej potrzeby przekazania światu własnej wizji rzeczywistości, albo podzielenia się swoimi problemami, niż z przypadku. Jeżeli przyjmiemy ten opis za prawdziwy,  to we wszystkich podanych aspektach jestem pisarzem nietypowym.

Ukończyłem bowiem Wydział Chemii na Uniwersytecie Warszawskim, na tej samej uczelni, tyle że na Wydziale Biologii, uzyskałem oba stopnie naukowe (doktorat i habilitację), przy czym dotyczyły one biochemii, a prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisując moją profesurę, nadał mi tytuł naukowy profesora nauk biologicznych. Mam zatem wykształcenie, które można określić jako ścisło-przyrodnicze, ale na pewno nie humanistyczne. Moja pierwsza powieść ukazała się w roku 2013 – miałem wtedy już 64 lata – a do jej napisania skłonił mnie zakład honorowy z własnym synem. Wyjaśniłem zatem swoją pisarską „nietypowość”, teraz słów parę o zakładzie, który pchnął mnie na literackie ścieżki. (...)" - więcej w pliku do pobrania (plik znajduje się również na końcu artykułu pod zdjęciem).

 Tablica przy plaży w Palm Cove (Australia) ostrzegająca przed osą morską i krokodylami.